Actualitat

Convocatòries places personal temporal vinculat a projectes d´investigació

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries ha publicat diverses convocatòries per a seleccionar personal temporal vinculat al desenvolupament de projectes d'investigació. Les bases de les convocatòries, els annexes amb la informació dels diferents llocs de treball ofertats així com la resta de la informació relativa a estos processos estan publicades a la web de l'IVIA, en l'apartat "convocatòries personal temporal" i al tauler d'anuncis de l'Institut. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dilluns dia 29 de maig, i el procés selectiu consiteix en una prova eliminatòria i un concurs de mèrits.

Més informació en aquest enllaç.