Actualitat

Seminari cientifictècnic: Màrqueting sensorial per a cítrics

El Màrqueting Sensorial és una branca del Màrqueting relativament jove. En ella, es deixa en un segon planol les variables racionals (les 4Ps) utilitzades en la decisió de compra per a centrar-se...

Col·laborem amb la Generalitat i el Govern per a fomentar y el Gobierno para fomentar la movilitat d'alumnat, professorat i investigadors universitaris

El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) per a la gestió de les ajudes...

Resultados provisionales del total de las pruebas realizadas para selección de personal. GRUPO A1

Acuerdo de la comisión de valoración del procedimiento abreviado de provisión temporal de los puestos de funcionarios interinos sujetos a...

Seminari cientifictècnic: "Obtenció i avaluació de portaempelts en diversos cultius de Solanàcies i Cucurbitàcies"

L'empelt permet el cultiu d'una planta utilitzant el sistema radicular d'una altra amb la finalitat principal de resoldre els problemes de sòl. Perquè un portaempelt siga adequat és...

Seminari cientificotècnic: "Senyalització i resposta defensiva en la interacció tomaca-bacteri"

En resposta a un estrés biòtic, les plantes activen mecanismes defensius que inclouen la síntesi de novo de metabòlits de diversa naturalesa. Estos compostos poden exercir funcions defensives...

Mostrant 1 - 5 de 189 resultats
Articles per pàgina 5
de 38