Actualitat

La reducción del uso de pesticidas en cítricos y viñedo, objetivo del nuevo proyecto LIFE del IVIA

Con el título "PEsticide Reduction using Friendly and Environmentally Controlled Technologies" (PERFECT LIFE), el objetivo del proyecto LIFE concedido al...

Resolució per la qual s'adjudiquen els llocs corresponents a les convocatòries 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9 per a personal temporal vinculat a projectes d'investigació

Resolució del Director de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries mitjançant la qual s'adjudiquen llocs de treball temporals vinculats a projectes...

Resultat final de les convocatòries 1, 3, 4, 5 i 6 per a personal temporal vinculat a projectes d'investigació

Acord de la Comissió Avaluadora de la convocatòria 1/2018 per la qual es dóna publicitat al resultat final del procés selectiu i s'eleva...

Resultat final de les convocatòries 2, 8 i 9, i declarada deserta la convocatòria 7 per a personal temporal vinculat a projectes d'investigació

Acord de la Comissió Avaluadora de la convocatòria 2/2018 per la qual es dóna publicitat al resultat final del procés selectiu i s'eleva...

Resultat provisional de la convocatòria 4/2018 per a personal temporal vinculat a projectes d'investigació

Acord de la comissió avaluadora de la convocatòria 4/2018 dels procés selectiu per a proveïr llocs de treball vinculats a projectes d'investigació de...

Mostrant 11 - 15 de 231 resultats
Articles per pàgina 5
de 47