Actualitat

Seminari cientificotècnic: "Obtenció i avaluació de portaempelts en diversos cultius de Solanàcies i Cucurbitàcies"

L'empelt permet el cultiu d'una planta utilitzant el sistema radicular d'una altra amb la finalitat principal de resoldre els problemes de sòl. Perquè un portaempelt siga adequat és...

Seminari cientificotècnic: "Senyalització i resposta defensiva en la interacció tomaca-bacteri"

En resposta a un estrés biòtic, les plantes activen mecanismes defensius que inclouen la síntesi de novo de metabòlits de diversa naturalesa. Estos compostos poden exercir funcions defensives...

Resultats provisionals de l'avaluació de mèrits. Convocatòria GRUP A2

Comissió avaluadora per a la selecció de personal funcionari interí per a proveïr llocs de treball vinculats a projectes d'investigació de...

Recolecta, el principal buscador de Ciencia Abierta de España, ya identifica el contenido del repositorio institucional del IVIA

El IVIA está realizando un gran esfuerzo por implementar una política real de Acceso Abierto con el fin de permitir que la comunidad científica, y la...

Resultats definitius de la prova escrita per a la selecció de personal. GRUP A2

Comissió avaluadora per a la selecció de personal funcionari interí per a proveïr llocs de treball vinculats a projecte d'investigació de l'IVIA....

Mostrant 16 - 20 de 201 resultats
Articles per pàgina 5
de 41