Visualització de contingut web

Convocatòries d'ocupació per a personal no investigador

CONVOCATÒRIA 1/2017 DE PROCEDIMENT ABREVIAT DE PROVISIÓ TEMPORAL DE LLOCS DE FUNCIONARIS INTERINS SUBJECTES A EXECUCIÓ DE PROGRAMES ADSCRITS A L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (GRUPS A1 I A2)

 

Bases convocatòria i annexos

 

Tribunals

 

Documents convocatòria grup A1

 

Documents convocatòria grup A2