DESTAQUEM

Convocatòria de la prova escrita per a la selecció de personal temporal. GRUP A1

Últimes actuacions informatives de l'IVIA sobre les enfermetats produïdes per Xylella fastidiosa i sobre l'activitat en investigació sobre este bacteri