Portals

Projectes cofinanciats per

 

Visualització de contingut web

TRANSFER OF INNOVATIVE TECHNIQUES FOR SUSTAINABLE WATER USE IN FERTIGATED CROPS

 

L'IVIA lidera a la Comunitat Valenciana el projecte europeu FERTINNOWA, l'execució del qual ha començat al gener de 2016. Es tracta d'una xarxa d'innovació i transferència en matèria de reg i fertirrigació finançada al 100 per cent per l'instrument de la UE "Horitzó 2020".

Aconseguit per una duríssima concurrència competitiva (12-14% de taxa d'èxit), el projecte s'emmarca en el pilar de "Reptes de la Societat" i, en concret, en el Repte de "Canvi Climàtic, Medi Ambient, Eficiència dels recursos i Matèries Primeres", i correspon a la convocatòria "Innovació en matèria d'aigua: impulsant el seu valor en Europa: 2014-2020". La proposta es va presentar al tema "Solucions per a la gestió de l'aigua en el sector agrícola, xarxes temàtiques (WATER-4b-2015)". 

 
INVESTIGADORS DE L'IVIA
 

D. Luis Bonet. Cap del Servei de Tecnologia del Reg

Dr. José Miguel de Paz. Centre de Desenvolupament per a l'Agricultura Sostenible

Dra. Dolors Roca. Centre de Citricultura i Producció Vegetal (Persona de contacte en la CV)

 

OBJECTIU
 
Posar a punt una xarxa europea col·laborativa de coneixement científic, resultats i innovacions realitzades en els últims anys en matèria de tecnologies i pràctiques innovadores de reg i fertirrigació en cultius hortofructícoles.
 
 
RESULTATS ESPERATS
 
FERTINNOWA va a permetre identificar les tecnologies més eficients en l'ús de l'aigua i els nutrients, provar-les i transferir-les als socis de la xarxa i als productors i regants. Al mateix temps es contribueix així a la protecció i conservació dels recursos hídrics de la UE, en aplicar les Directives Marc de l'Aigua (2000/60/CE) i de Contaminació per nitrats (91/676/CEE).
 
La xarxa està formada per 23 entitats de 10 països. L'espanyola és la participació més nombrosa amb sis socis, entre els quals es compta amb centres d'investigació (IVIA, IFAPA, CICYTEX, INTIA), universitats (Universidad de Almería), i la Fundació Cajamar.
 
Una de les claus de l'èxit ha sigut l'interés mostrat pel sector productor i els regants de la Comunitat Valenciana, que han expresat el seu suport. És el cas de ASFPLANT (Asociación de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunidad Valenciana) Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana , SURINVER Hortofrutícola Sdad. Cooperativa, Cooperativa Agrícola de Villena, i les empreses PUECH i Projar. El projecte estarà obert, durant el seu desenvolupament, a la participació d'altres empreses, cooperatives, etc. interessades.
 
 
DURADA: 2015-2018 
 
PRESSUPOST: 3.000.000 euros 

 

Més informació:

 

NEWSLETTER FERTINNOWA (anglés):

 

ACTIVITATS DESTACADES

Març, 2016. FERTINNOWA: s'inicia la consulta als agricultors

Gràcies a la xarxa de col·laboració i intercanvi d'experiències entre agricultors, tècnics, investigadors i empreses de 10 països d'Europa, FERTINNOWA va a identificar les tecnologies més eficients en l'ús de l'aigua i els nutrients, provar-les i transferir-les als productors i regants. Al mateix temps, es contribueix així a la protecció i conservació dels recursos hídrics de la UE, en aplicar les Directives Marc de l'Aigua (2000/60/CE) i de Contaminació per Nitrats (91/676/CEE).

Com a primera etapa en el projecte, en les pròximes setmanes, l'IVIA va a iniciar la recollida d'informació sobre la gestió i maneig agrícola de les explotacions. La metodologia que se seguirà serà comuna a tots els països socis que participen del projecte. A la Comunitat Valenciana s'arreplegarà informació de tres tipus d'explotacions agràries amb cultius fertirregats: cítrics, hortalisses a l'aire lliure i en hivernacle, i plantes ornamentals en contenidor a l'aire lliure i sota protecció.

L'equip responsable es posarà prèviament en contacte amb cada productor per a informar-li i sol·licitar-li una entrevista personal amb la finalitat d'obtenir informació sobre la gestió i maneig de l'explotació.