Portals

Projectes cofinanciats per

 

Visualització de contingut web

Línies i Objectius

Com a conseqüència d'un procés participatiu, desenvolupat en 2015 entre diversos agents del sector agroalimentari, s'evaluaren les línies de l'IVIA. El resultat es reflecteix en el següent document:

Es presenten els documents que descriuen els objectius programats per a l'any 2016, aprobats pel Consell Rector de l'IVIA, i les línies de treball desenvolupades per a la seua consecució:

Les línies relacionades en el document anterior, identificades pel seu número, se corresponen amb les descrites en el document de "Catàleg de línies de treball" següent: