Seminaris anteriors

Seminario cientificotècnic: "Funció de les proteïnes p24 en la regulació del tràfic de vesícules en la via secretora i la seua possible relació amb la resposta a la salinitat"

El proper divendres 20 d'abril, a les 13:00 h., en el Saló d'Actes de l'IVIA, la Dra. Mª Jesús Marcote (ERI BIOTECMED, Universitat de València) impartirà un seminari sobre possible relació de les proteïnes p24 amb la resposta a la salinitat

Seminari cientificotècnic: "Què és eixa cosa anomenada desertificació?"

Una part important del territori espanyol i gran part del de la Comunitat Valenciana apareixen en tots els mapes de risc de Desertificació. Per això i donades les seues implicacions per a la societat, es fa necessari definir exactament què és i com es produïx la Desertificació. Només d'eixa manera podrem conéixer quin és l'abast del problema en el nostre territori i com es poden limitar o combatre els seus efectes.

Seminario cientificotècnic: "El control genètic de la morfologia del fruit en meló"

Les varietats de meló (Cucumis melo L.) que cultivem actualment s'han desenrotllat a partir de la domesticació de plantes silvestres que produïen fruits d'unes poques desenes de grams sense a penes polpa comestible. Estos melons silvestres encara es troben en África i Àsia.

Seminari cientificotècnic: Màrqueting sensorial per a cítrics

El Màrqueting Sensorial és una branca del Màrqueting relativament jove. En ella, es deixa en un segon planol les variables racionals (les 4Ps) utilitzades en la decisió de compra per a centrar-se en variables més emocionals, captades immediatament (i de vegades inconscientment, encara que sense infringir les restriccions a la comunicació subliminar) pel consumidor a través de la seua experiència de compra. Entre els múltiples factors que poden generar una experiència de compra més o menys agradable en la ment del consumidor, s'ha de destacar a la percepció sensorial de la realitat.

Seminari cientificotècnic: "Obtenció i avaluació de portaempelts en diversos cultius de Solanàcies i Cucurbitàcies"

L'empelt permet el cultiu d'una planta utilitzant el sistema radicular d'una altra amb la finalitat principal de resoldre els problemes de sòl. Perquè un portaempelt siga adequat és necessari que existisca bona compatibilitat entre el peu i la copa i que, com a conseqüència de l'empelt, no hi haja canvis que repercutisquen negativament en la qualitat del fruit de la planta empeltada.

Seminari cientificotècnic: "Senyalització i resposta defensiva en la interacció tomaca-bacteri"

En resposta a un estrés biòtic, les plantes activen mecanismes defensius que inclouen la síntesi de novo de metabòlits de diversa naturalesa. Estos compostos poden exercir funcions defensives directes, actuant com a antioxidants, antibacterians i/o antifúngics, o poden actuar com a metabòlits defensius indirectes, participant en la senyalització de la resposta immune de la planta.

Seminari científic-tècnic: "Proteïnes Antifúngiques de Fongs. Un cavall de Troia per al control de les infeccions fúngiques"

Els fongs patògens suposen un important risc per a la salut humana i la producció agroalimentària. El nostre grup treballa en la utilització de pèptids i xicotetes proteïnes amb activitat antimicrobiana (antibacteriana i antifúngica) en l'àmbit de l'agroalimentació i la protecció vegetal. Hem sigut pioners a proposar que la patologia postcollita representa una oportunitat per al desplegament i aplicació de pèptids antimicrobians, utilitzant el patosistema fruits cítrics-Penicillium digitatum. Ens centrarem en l'estudi recent de les xicotetes proteïnes antifúngiques de fongs. Repassarem les seues propietats úniques, la seua funció biològica, el seu mecanisme d'acció, la seua producció biotecnològica en biofactories i, finalment, la paradoxa de com poden ajudar-nos a combatre als fongs dels quals procedixen.

Seminari científico-tècnic: "Ni més ni menys metalls en la meua paella"

Meta-anàlisis recents indiquen que l'anèmia per deficiència de ferro en humans s'exacerbarà en els pròxims anys a causa del canvi climàtic, incrementant els problemes d'obesitat i la "fam oculta" en el món. Per a la prevenció i el tractament de l'anèmia fèrrica, l'OMS recomana una dieta variada que assegure la ingesta sostinguda d'aliments rics en ferro. Per a la major part de la població humana, les plantes són la principal, sinó l'única, font de minerals, la qual cosa fa necessària la utilització d'enfocaments basats en la biofortificació de cereals d'ampli consum, com l'arròs.

Seminari cientificotècnic: "Emergència de virosis en superar resistencies genètiques: el cas del virus del brozejat de la tomaca"

Els virus causen anualment greus pèrdues econòmiques en els cultius. El mètode més utilitzat per a combatre les virosis és la introducció de resistències monogèniques per mitjà de millora genètica. El problema és que no s'han trobat gens de resistència per a molts virus i en altres casos el virus evoluciona i supera la resistència. Un d'estos casos és el virus del bronzejat de la tomaca (Tomato spotted wilt virus, TSWV).

Seminario científico-técnico: "El sabor del tomate. Compuestos volátiles y su regulación genética"

Una queja común y generalizada entre los consumidores durante las últimas décadas es que muchos frutos, y particularmente el tomate, han perdido buena parte del sabor que tenían antiguamente. Pese a ello, la gran mayoría de las nuevas variedades de tomate que las empresas de semillas desarrollan e introducen en el mercado no presentan mejores cualidades organolépticas. En respuesta a esta situación, durante los últimos años la comunidad científica ha mostrado un interés creciente en intentar abordar este problema, fruto del cual se han producido avances significativos.

Mostrant 1 - 10 de 69 resultats
de 7