Seminaris anteriors

Seminari científico-tècnic: La visió per computador en productes agroalimentaris “El que l'ull veu... i no veu"

Tecnologies com la visió per computador han revolucionat el sector agroalimentari, assegurant la qualitat i seguretat dels aliments que consumim gràcies a la inspecció individualitzada de cada producte atenent paràmetres externs i interns, i permetent que el sector productiu puga competir amb països emergents.

Seminari cientificotècnic: Ús de plaguicides perillosos a Mèxic i presència dels seus residus en llet i derivats

En el context de la seguretat alimentària i els objectius de nou mil·lenni, impulsats per l'Organització de les Nacions Unides per a tothom, és necessari avaluar permanentment la contaminació generada per l'ús de plaguicides altament perillosos en l'agricultura i la salut pública, els residus de la qual contaminen als aliments, i amb això mantindre mesures reguladores a profunditat que garantisquen la seua innocuïtat, i ajuden a complir metes prioritàries.

Seminari cientificotècnic: "Ús de subproductes en alimentació porcina"

L'ús de subproductes agroalimentaris en alimentació porcina és una estratègia interessant des del punt de vista econòmic i ambiental. No obstant això, és necessari estudiar el seu valor nutricional i conéixer l'impacte sobre els paràmetres productius, de qualitat del producte i de tipus ambiental perquè el seu ús es generalitze i siga acceptat pel sector.

Seminario científico: La inhibición de la floración en los cítricos. Diferencias entre la etapa juvenil y la adulta

En los cítricos, los meristemos axilares se mantienen en un estado vegetativo, incapaz de florecer, durante la etapa juvenil que dura un periodo variable de tiempo. En los árboles adultos, sin embargo, algunos meristemos de un año de edad florecen, mientras que otros permanecen vegetativos para asegurar un hábito de crecimiento policárpico. Los árboles juveniles y los adultos tienen, por tanto, meristemos que no producen flores y se desconoce cúal es el mecanismo molecular que regula la inhibición de la floración en ambos tipos de árboles.

Seminario científico: La melaza como fuente de alimentación para los insectos, ¿un dulce tóxico?

La melaza es una excreción rica en azúcar producida por insectos como los pulgones, moscas blancas o cóccidos que se alimentan del floema de las plantas. Muchos parasitoides y depredadores se alimentan de la melaza para cubrir sus necesidades energéticas. Sin embargo, la melaza puede ser una nueva ruta de exposición a los insecticidas para estos insectos beneficiosos.

Seminario científico: Preharvest, but not postharvest water stress conditions regulate tomato fruit cuticle metabolism and affect fruit firmness

The softening of fleshy fruits, such as tomato (Solanum lycopersicum), is complex and is thought to be influenced by substantial cell wall metabolism and intercellular separation, as well as transpirational water loss and cellular water status.

Seminario científico extraordinario: Recent trends on aspects of fruit ripening syndrome and deployment of innovative postharvest technologies

Seminar outline is composed of four interrelated sections dealing with recent trends on perishable handling of fresh produce, the elucidation of the fruit ripening syndrome in tree fruit crops such as peach and plum with diverse ripening patterns, the incidence and management of physiological disorders due to extensive cold storage, and examples of state-of-the-art postharvest technologies such as new interactive storage systems (Dynamic Controlled Atmosphere), the application of ethylene antagonists (1-methylcyclopropene), ozone, and the combined effect of sulfur dioxide fumigation and controlled atmosphere to extend fruit market life.

Seminario cientificotècnic: Alguns virus bons - Ús i influència dels virus entomopatògens en el control d'insectes plagues

L'ús d'insecticides orgànics de síntesi és la ferramenta tradicional que s'ha usat per a controlar les poblacions d'invertebrats que afecten la producció agrícola. Estos productes, molt eficaços fins ara, estan sent substituïts per aproximacions més respectuoses amb el medi ambient i la salut humana com són l'ús d'enemics naturals.

CANCELADO - Seminario científico-técnico: Preharvest, but not postharvest water stress conditions regulate tomato fruit cuticle metabolism and affect fruit firmness

The softening of fleshy fruits, such as tomato (Solanum lycopersicum), is complex and is thought to be influenced by substantial cell wall metabolism and intercellular separation, as well as transpirational water loss and cellular water status.

Seminario cientificotècnic: Noves estrategies per estudiar l'hormona juvenil en mosquits: microRNAs, gene editing i mass spectrometry imaging

Els mosquits són vectors de moltes de les pitjors malalties infeccioses en el planeta. La busca de nous mètodes de control dels mosquits depén, en part, d'un millor coneixement de la seua biologia bàsica.

Mostrant 1 - 10 de 80 resultats
de 8