Visualització de contingut web

Personal tècnic fix

Àrea de recerca

 • 1 Director de l'IVIA 
 • 12 Professors d'investigació 
 • 20 Investigadors principals 
 • 4 Investigadors adjunts 
 • 1 Col·laborador científic 
 • 19 Col·laboradors científics adjunts 
 • 5 Col·laboradors tècnics 
 • 21 Col·laboradors tècnics adjunts 
 • 6 Ajudants tècnics d'investigació 
 • 1 Ajudant tècnic de camp 
 • 17 Auxiliars d'investigació de camp 
 • 20 Auxiliars d'investigació de laboratori

Àrea de Transferència

 • 1 Cap del Servei de Desenvolupament Tecnològic Agrari 
 • 1 Cap del Servei de Tecnologia del Reg 
 • 4 Directors d'Estacions Experimentals Agràries 
 • 6 caps de secció de Transferència per sectors productius 
 • 14 Tècnics d'Investigació i Desenvolupament 
 • 15 Agents de Transferència i Tecnologia Agrària