Editor de continguts

Seminari cientificotècnic: "Emergència de virosis en superar resistencies genètiques: el cas del virus del brozejat de la tomaca"

Seminari cientificotècnic: "Emergència de virosis en superar resistencies genètiques: el cas del virus del brozejat de la tomaca"

  • Ponent: Dr. Luis Rubio (Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia-IVIA)
  • Lloc: Saló d'Actes de l'IVIA
  • Data: Divendres 12 de gener de 2018. 13:00 h.
  • Resum:

Els virus causen anualment greus pèrdues econòmiques en els cultius. El mètode més utilitzat per a combatre les virosis és la introducció de resistències monogèniques per mitjà de millora genètica. El problema és que no s'han trobat gens de resistència per a molts virus i en altres casos el virus evoluciona i supera la resistència. Un d'estos casos és el virus del bronzejat de la tomaca (Tomato spotted wilt virus, TSWV).

En este seminari s'exposen els resultats obtinguts pel nostre grup sobre els factors implicats en l'emergència de aïllats de TSWV que superen la resistència i l'avaluació d'una nova accessió de pimentó tolerant al virus, i es discutirà sobre una nova estratègia per al disseny de nous gens de resistència per mitjà d'evolució artificial.

Puede ver la grabación del seminario en nuestro canal de vídeo.