Seminaris anteriors

Seminario cientificotècnic: Noves estrategies per estudiar l'hormona juvenil en mosquits: microRNAs, gene editing i mass spectrometry imaging

Els mosquits són vectors de moltes de les pitjors malalties infeccioses en el planeta. La busca de nous mètodes de control dels mosquits depén, en part, d'un millor coneixement de la seua biologia bàsica.

Seminario cientificotècnic: "Origen, evolució i domesticació dels cítrics. Un nou marc evolutiu per al gènere Citrus"

La dilatada i intricada història del cultiu dels cítrics ha fet que la seua genealogia, la seua filogènia i la seua taxonomia, basades en propostes antigues i conflictives, s'haja mantingut en un estat caòtic fins hui en dia. Afortunadament, la recent irrupció de la genòmica comparada ha proporcionat evidències per a discriminar les espècies "pures" de cítrics dels híbrids i mescles.

Seminario cientificotècnic: "Funció de les proteïnes p24 en la regulació del tràfic de vesícules en la via secretora i la seua possible relació amb la resposta a la salinitat"

Els membres de la família de proteïnes p24, també coneguda com a família TMED, són reguladors clau del tràfic de proteïnes mediat per vesícules al llarg de la via secretora però, no obstant això, se sap molt poc sobre les seues funcions en les plantes.

Seminari cientificotècnic: "Què és eixa cosa anomenada desertificació?"

Una part important del territori espanyol i gran part del de la Comunitat Valenciana apareixen en tots els mapes de risc de Desertificació. Per això i donades les seues implicacions per a la societat, es fa necessari definir exactament què és i com es produïx la Desertificació. Només d'eixa manera podrem conéixer quin és l'abast del problema en el nostre territori i com es poden limitar o combatre els seus efectes.

Seminario cientificotècnic: "El control genètic de la morfologia del fruit en meló"

Les varietats de meló (Cucumis melo L.) que cultivem actualment s'han desenrotllat a partir de la domesticació de plantes silvestres que produïen fruits d'unes poques desenes de grams sense a penes polpa comestible. Estos melons silvestres encara es troben en África i Àsia.

Seminari cientificotècnic: Màrqueting sensorial per a cítrics

El Màrqueting Sensorial és una branca del Màrqueting relativament jove. En ella, es deixa en un segon planol les variables racionals (les 4Ps) utilitzades en la decisió de compra per a centrar-se en variables més emocionals, captades immediatament (i de vegades inconscientment, encara que sense infringir les restriccions a la comunicació subliminar) pel consumidor a través de la seua experiència de compra. Entre els múltiples factors que poden generar una experiència de compra més o menys agradable en la ment del consumidor, s'ha de destacar a la percepció sensorial de la realitat.

Seminari cientificotècnic: "Obtenció i avaluació de portaempelts en diversos cultius de Solanàcies i Cucurbitàcies"

L'empelt permet el cultiu d'una planta utilitzant el sistema radicular d'una altra amb la finalitat principal de resoldre els problemes de sòl. Perquè un portaempelt siga adequat és necessari que existisca bona compatibilitat entre el peu i la copa i que, com a conseqüència de l'empelt, no hi haja canvis que repercutisquen negativament en la qualitat del fruit de la planta empeltada.

Seminari cientificotècnic: "Senyalització i resposta defensiva en la interacció tomaca-bacteri"

En resposta a un estrés biòtic, les plantes activen mecanismes defensius que inclouen la síntesi de novo de metabòlits de diversa naturalesa. Estos compostos poden exercir funcions defensives directes, actuant com a antioxidants, antibacterians i/o antifúngics, o poden actuar com a metabòlits defensius indirectes, participant en la senyalització de la resposta immune de la planta.

Seminari científic-tècnic: "Proteïnes Antifúngiques de Fongs. Un cavall de Troia per al control de les infeccions fúngiques"

Els fongs patògens suposen un important risc per a la salut humana i la producció agroalimentària. El nostre grup treballa en la utilització de pèptids i xicotetes proteïnes amb activitat antimicrobiana (antibacteriana i antifúngica) en l'àmbit de l'agroalimentació i la protecció vegetal. Hem sigut pioners a proposar que la patologia postcollita representa una oportunitat per al desplegament i aplicació de pèptids antimicrobians, utilitzant el patosistema fruits cítrics-Penicillium digitatum. Ens centrarem en l'estudi recent de les xicotetes proteïnes antifúngiques de fongs. Repassarem les seues propietats úniques, la seua funció biològica, el seu mecanisme d'acció, la seua producció biotecnològica en biofactories i, finalment, la paradoxa de com poden ajudar-nos a combatre als fongs dels quals procedixen.

Seminari científico-tècnic: "Ni més ni menys metalls en la meua paella"

Meta-anàlisis recents indiquen que l'anèmia per deficiència de ferro en humans s'exacerbarà en els pròxims anys a causa del canvi climàtic, incrementant els problemes d'obesitat i la "fam oculta" en el món. Per a la prevenció i el tractament de l'anèmia fèrrica, l'OMS recomana una dieta variada que assegure la ingesta sostinguda d'aliments rics en ferro. Per a la major part de la població humana, les plantes són la principal, sinó l'única, font de minerals, la qual cosa fa necessària la utilització d'enfocaments basats en la biofortificació de cereals d'ampli consum, com l'arròs.

Mostrant 1 - 10 de 71 resultats
de 8