Seminaris anteriors

Seminari cientificotècnic: Creixement secundari en Arabidopsi, iuca i xop. De la ciència bàsica a la seguretat alimentària i energètica

El creixement secundari proporciona l'estabilitat i suport que necessiten les plantes per a créixer i és font d'una gran quantitat de biomassa en forma de fusta. En el nostre laboratori estudiem les bases genètiques i moleculars del control d'aquest procés, així com la seua aplicabilitat comercial en cultius i espècies forestals.

Seminari cientificotècnic: "Què ocorre dins d'una gemma latent de bresquillera?"

La latència hivernal en fruiters assegura la supervivència dels meristems vegetatius i reproductius durant l'estació freda i coordina la brotació uniforme quan es donen les condicions propícies. La transcriptòmica ens ha ajudat a conéixer alguns gens regulats en aquest període i a postular la seua participació en diferents processos associats a la latència.

Seminari extraordinari: Biological control of the invasive spotted wing drosophila. Status of the art and perspectives

The spotted wing drosophila, Drosophila suzukii, has become a key invasive pest of soft- and thinskinned fruit crops in its recently invaded regions of Europe and Americas. The aptitude to attack ripe fruits and the very wide host range of this pest call for non-chemical and area-wide management strategies.

Seminario cientificotècnic: Conexions de la ruta fosforilativa de biosíntesi de serina amb l'asimilació de sofre en Arabidopsis

En plantes existeixen diverses rutes de biosíntesi de serina, una d'elles dita ruta fosforilativa. Hem demostrat que aquesta ruta és essencial per al desenvolupament de l'embrió, del gametòfit masculí i de l'arrel primària.

Seminari científico-tècnic: La visió per computador en productes agroalimentaris “El que l'ull veu... i no veu"

Tecnologies com la visió per computador han revolucionat el sector agroalimentari, assegurant la qualitat i seguretat dels aliments que consumim gràcies a la inspecció individualitzada de cada producte atenent paràmetres externs i interns, i permetent que el sector productiu puga competir amb països emergents.

Seminari cientificotècnic: Ús de plaguicides perillosos a Mèxic i presència dels seus residus en llet i derivats

En el context de la seguretat alimentària i els objectius de nou mil·lenni, impulsats per l'Organització de les Nacions Unides per a tothom, és necessari avaluar permanentment la contaminació generada per l'ús de plaguicides altament perillosos en l'agricultura i la salut pública, els residus de la qual contaminen als aliments, i amb això mantindre mesures reguladores a profunditat que garantisquen la seua innocuïtat, i ajuden a complir metes prioritàries.

Seminari cientificotècnic: "Ús de subproductes en alimentació porcina"

L'ús de subproductes agroalimentaris en alimentació porcina és una estratègia interessant des del punt de vista econòmic i ambiental. No obstant això, és necessari estudiar el seu valor nutricional i conéixer l'impacte sobre els paràmetres productius, de qualitat del producte i de tipus ambiental perquè el seu ús es generalitze i siga acceptat pel sector.

Seminario científico: La inhibición de la floración en los cítricos. Diferencias entre la etapa juvenil y la adulta

En los cítricos, los meristemos axilares se mantienen en un estado vegetativo, incapaz de florecer, durante la etapa juvenil que dura un periodo variable de tiempo. En los árboles adultos, sin embargo, algunos meristemos de un año de edad florecen, mientras que otros permanecen vegetativos para asegurar un hábito de crecimiento policárpico. Los árboles juveniles y los adultos tienen, por tanto, meristemos que no producen flores y se desconoce cúal es el mecanismo molecular que regula la inhibición de la floración en ambos tipos de árboles.

Seminario científico: La melaza como fuente de alimentación para los insectos, ¿un dulce tóxico?

La melaza es una excreción rica en azúcar producida por insectos como los pulgones, moscas blancas o cóccidos que se alimentan del floema de las plantas. Muchos parasitoides y depredadores se alimentan de la melaza para cubrir sus necesidades energéticas. Sin embargo, la melaza puede ser una nueva ruta de exposición a los insecticidas para estos insectos beneficiosos.

Seminario científico: Preharvest, but not postharvest water stress conditions regulate tomato fruit cuticle metabolism and affect fruit firmness

The softening of fleshy fruits, such as tomato (Solanum lycopersicum), is complex and is thought to be influenced by substantial cell wall metabolism and intercellular separation, as well as transpirational water loss and cellular water status.

Mostrant 1 - 10 de 84 resultats
de 9