Actualitat

Artícle sobre enfermetats de post-recol·lecció del caqui 'Rojo Brillante'

Autors de l'article els investigadors del CTP de l'IVIA: Palou, L., Montesinos-Herrero, C., Tarazona, I., Besada, C. and Taberner, V.

Les investigacions realitzades en l'IVIA (Laboratori de Patologia del Centre de Tecnologia Post-recol·lecció -CTP-) referents a la caracterització de l'incidencia i l'etiologia de les principals enfermetats de post-collita del caqui cv. Rojo Brillante en les condicions de cultiu de la Comunitat Valenciana han estat publicades recentment en la prestigiosa revista científica internacional Plant Disease, editada per la American Phytopathological Society (APS). L'article, titolat "Incidence and Etiology of Postharvest Fungal Diseases of Persimmon (Diospyros kaki Thunb. cv. Rojo Brillante) in Spain"  descriu i profunditza en els coneixements sobre esta temàtica ja transferits al sector en el Capítol 10, "Enfermedades Fúngicas de Importancia en Campo y Almacén" del llibre "El Cultivo del Caqui", publicat recentement per la Generalitat Valenciana.

Accés a l'artícle: http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-01-15-0112-RE

Escala qualitativa (0-5) per a l'índex d'enfermetat de la taca negra del caqui causada per Alternaria alternata en la varietat ‘Rojo Brillante'.