Actualitat

Col·laboració en l'obtenció, experimentació i explotació de noves varietats

Es detalla el procediment que regula les condicions per a la col·laboració d'agents del sector agroalimentari en els processos d'obtenció, experimentació i explotació de noves varietats i nou material vegetal.

Les condicions s'han fet públiques prèviament mitjançant les jornades de presentació de noves varietats de cítrics celebrades en els mesos de gener i febrer, que impartiren el Dr. Pablo Aleza i D. José Pardo, investigadors del Centre de Citricultura i Producció Vegetal de l'IVIA.