Actualitat

Col·laborem amb la Generalitat i el Govern per a fomentar y el Gobierno para fomentar la movilitat d'alumnat, professorat i investigadors universitaris

El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) per a la gestió de les ajudes en els àmbits dels subprogrames de formació i mobilitat del programa estatal de promoció del talent i l'empleabilitat dins del Pla estatal de promoció del talent i d'innovació 2013-2016.

Així mateix, el conveni inclou les convocatòries d'ajudes per a la mobilitat d'estudiants i professors universitaris.

En concret, aquest conveni, amb una vigència de quatre anys, té com a objecte fixar el marc de col·laboració per a una millor gestió de subvencions per a promoure la formació del professorat universitari en programes de doctorat i fomentar la mobilitat dels professors i investigadors espanyols a centres estrangers o professors estrangers a centres espanyols.

Aquestes iniciatives es duran a terme en totes les àrees del coneixement científic que, en conjunt, promoguen la millora de la qualitat del sistema espanyol d'educació superior.

A més, també es busca afavorir la mobilitat dels professors i estudiants en ensenyaments de postgrau, especialment els que promouen la internacionalització de la formació i l'atracció d'estudiants estrangers.