Actualitat

L'IVIA i el projecte europeu FERTINNOWA

L'IVIA i el projecte europeu FERTINNOWA

 Una xarxa europea per a compartir les innovacions en gestió del reg i la fertirrigació.

 

L'IVIA lidera a la Comunitat Valenciana el projecte europeu FERTINNOWA l'execució del qual començarà el pròxim mes de gener. Es tracta d'una xarxa d'innovació i transferència en matèria de reg i fertirrigació finançada al 100 per cent per l'instrument de la UE Horitzó 2020.
Assolit per una duríssima concurrència competitiva (12-14% de taxa d'èxit), el projecte s'emmarca en el pilar de Reptes de la Societat i, en concret, en el Repte de "Canvi Climàtic, Medi ambient, Eficiència dels recursos i Matèries primeres", i correspon a la convocatòria "Innovació en matèria d'aigua: impulsant el seu valor a Europa. 2014-2015". La proposta es va presentar al tema "Solucions per a la gestió de l'aigua en el sector agrícola, xarxes temàtiques (WATER-4b-2015"). El seu objectiu és posar a punt una xarxa europea col·laborativa de coneixement científic, resultats i innovacions realitzades en els últims anys en matèria de tecnologies i pràctiques innovadores de reg i fertirrigació en cultius hortofrutícoles.

FERTINNOWA va a permetre identificar les tecnologies més eficients en l'ús de l'aigua i els nutrients, provar-les i transferir-les als socis de la xarxa i als productors i regants. Al mateix temps, es contribueix així a la protecció i conservació dels recursos hídrics de la UE, en aplicar les Directives Marc de l'Aigua (2000/60/CE) i de Contaminació per nitrats (91/676/CEE).

La xarxa està formada per 23 entitats de 10 països. L'espanyola és la participació més nombrosa amb sis socis, entre els quals es compta amb centres de recerca (IVIA, IFAPA, CICYTEX, INTIA), universitats (Universitat d'Almeria), i la Fundació Cajamar.

La participació de l'IVIA és multidisciplinar, amb investigadors del Centre de Citricultura i Producció Vegetal (Dra. Dolors Roca) i del Centre d'Agricultura Sostenible (Dr. José Miguel de Paz), així com el Cap del Servei de Tecnologia del Reg, Luis Bonet.

Una de les claus de l'èxit ha sigut l'interès mostrat pel sector productor i els regants de la Comunitat Valenciana, que han expressat el seu suport. És el cas de ASFPLANT (Associació de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana) Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, SURINVER Hortofrutícola Soc. Cooperativa, Cooperativa Agrícola de Villena, i les empreses PUECH i Projar. El projecte estarà obert, durant el seu desenvolupament, a la participació d'altres empreses, cooperatives etc. interessades.

El projecte, que començarà a l'inici de l'any 2016 i que es desenvoluparà durant 36 mesos, té un pressupost total de tres milions d'euros.

Més informació (presentació projecte en anglès)