Actualitat

Ocupació jove IVIA-2015. Titulats universitaris

Convocatòria d'ajudes per a la promoció de l'ocupació jove en I+D+i. Titulació universitària

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SEL·LECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL PER L'IVIA DE SIS TITULATS UNIVERSITARIS SEGONS EL PLA ESTATAL D'INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA I TÈCNICA DE INNOVACIÓ 2013-2016 DEL MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT, EMMARCAT EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL I COFINANÇAT PEL FONS SOCIAL EUROPEU