Actualitat

Informació sobre el problema del Míldiu en la ceba

L'IVIA i el Servei de Sanitat Vegetal de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural han realitzat una prospecció de camp, en la qual s'ha determinat que el Míldiu (Peronospora destructor) era el causant de la pèrdua de nombroses plantacions de ceba que s'ha produït en diverses comarques de la província de València. La gravetat de la seua incidència ha estat directament relacionada amb les anormals condicions meteorològiques de l'hivern i la dificultat relativa de detectar precoçment l'inici de la malaltia.

 

El Dr. Antonio Vicent, responsable de la Unitat de Micologia de l'IVIA, ha presentat les actuacions realitzades, i els mètodes de prevenció i control disponibles tant en agricultura convencional com en producció ecològica.

La documentació presentada ha sigut la següent: