Actualitat

Resultats provisionals de les convocatòries 1, 5, 6 y 9 i correcció d'errades de la convocatòria 3/2018 per a personal temporal vinculat a projectes d'investigació

Acords de les comissions avaluadores de les convocatòries 1, 5, 6 i 9 pels quals es dona publicitat als resultats provisionals, i correcció d'errades de la convocatòria 3/2018 dels procesos selectius per a proveïr llocs de treball vinculats a projectes d'investigació de l'IVIA.

Tota la informació en el següent enllaç.