Actualitat

Seminario cientificotècnic: Noves estrategies per estudiar l'hormona juvenil en mosquits: microRNAs, gene editing i mass spectrometry imaging

  • Ponent: Dr. Fernando G. Noriega (Dept. Biological Sciences, Florida International University (FIU), Miami, FL, USA)
  • Lloc: Saló d'Actes de l'IVIA
  • Data: Divendres 4 de maig de 2018. 13:00 h.
  • Resum:

Els mosquits són vectors de moltes de les pitjors malalties infeccioses en el planeta. La busca de nous mètodes de control dels mosquits depén, en part, d'un millor coneixement de la seua biologia bàsica. "L'hormona juvenil" (JH) exercix funcions molt importants en la regulació del desenrotllament i la reproducció en els mosquits. JH se sintetitza enla glàndula corpora allata (CA) i, a hores d'ara, es coneixen alguns compostos com ecdysis triggering hormone (ETH), 20-hydroxyecdysona (20E), allatostatina-C (AST-C), insulina (INS) i allatotropina (ÀT) que activen, modulen o suprimixen la seua síntesi. El fi últim de les nostres investigacions és generar un cos de coneixement bàsic que ajude a desenrotllar noves estratègies per al control dels mosquits.

Puede ver la grabación del seminario en nuestro canal de vídeo.

Imagen Seminario Fernando Noriega