Actualitat

Tècnics argentins visiten els laboratoris de referència de l'IVIA

El passat 20 d'octubre ens va visitar una delegació de l'autoritat fitosanitària d'Argentina (SENASA), composta per quatre enginyers agrònoms i una experta en comerç internacional, auspiciada per la Direcció General de Comerç de la Comissió Europea, en el marc de l'estudi del sistema europeu de control fitosanitari.

 

Els experts argentins i de la Comissió Europea van mostrar especial interès per conèixer les activitats i forma de funcionament dels dos laboratoris nacionals de referència en Sanitat Vegetal, designats pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que se troben al Centre de Protecció Vegetal de l'IVIA:

  • El laboratori per a la identificació i diagnòstic de bacteris fitopatògens.
  • El laboratori per a la identificació i diagnòstic de virus, viroides i fitoplasmes d'espècies vegetals llenyoses.

Els responsables de cadascun d'aquests Laboratoris, la Dra. López i el Dr. Olmos, juntament amb el Director de l'IVIA, van tindre l'ocasió de mostrar-los les principals característiques i funcionament dels mateixos i respondre a les seues preguntes.

Ambdós laboratoris són clau per a l'aplicació dels plans i programes de prevenció, detecció i control de malalties vegetals que poden afectar greument als nostres cultius.