Actualitat

Seminari cientificotècnic: "Senyalització i resposta defensiva en la interacció tomaca-bacteri"

  • Ponent: Purificación Lisón (Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes - CSIC-UPV)
  • Lloc: Saló d'Actes de l'IVIA
  • Data: Divendres 2 de febrer de 2018. 13:00 h.
  • Resum:

En resposta a un estrés biòtic, les plantes activen mecanismes defensius que inclouen la síntesi de novo de metabòlits de diversa naturalesa. Estos compostos poden exercir funcions defensives directes, actuant com a antioxidants, antibacterians i/o antifúngics, o poden actuar com a metabòlits defensius indirectes, participant en la senyalització de la resposta immune de la planta.

Utilitzant com a sistema model plantes de tomaca infectades amb el bacteri Pseudomonas syringæ, i per mitjà de diverses tècniques cromatogràfiques i espectromètriques, hem identificat metabòlits que s'acumulen de manera diferencial, i hem estudiat el seu possible paper defensiu, per mitjà d'aproximacions tant genètiques com farmacològiques.