Actualitat

Seminari cientificotècnic: Anotació de genomes de plantes, virus i bactèries

Ponent: Dr. Daniel González-Ibeas (Centre de Genòmica-IVIA)

Lloc: Saló d'Actes de l'IVIA

Data: 25 de gener de 2019. 13 h.

Resum:

L'abaratiment de la seqüenciació de DNA ha fet accessible l'assemblatge del genoma a tota mena d'espècies. Aquest fet està permetent aplicar els estudis de genòmica no solament organismes model sinó també a espècies d'interés agrícola i industrial. L'anotació és un dels primers punts d'entrada a la informació que emmagatzemen els genomes.

Imagen seminario Daniel Gonzalez