Actualitat

Exposem els avanços en el control de malalties fúngiques en postcollita en el Citrus Technical Fòrum d'Adelaide (Austràlia)

El control convencional de les podridures dels cítrics en postcollita es realitza mitjançant l'aplicació de fungicides químics que generen la presència de residus químics en la fruita, la qual cosa dificulta la seua comercialització i, a llarg termini, facilita el desenvolupament de soques patogèniques resistents.

Per a evitar aquests efectes indesitjats, el Centre de Tecnologia Postcollita de l'IVIA està treballant en estratègies de control integrat no contaminant de malalties postcollita (la qual cosa es coneix per les sigles CINCEP). En aquesta línia desenvolupa tractaments físics, biològics o químics de baix risc, alternatius als sistemes convencionals de control químic.

El professor Lluís Palou, coordinador del Centre de Tecnologia Postcollita, va participar en l'el Citrus Technical Fòrum 2019, celebrat a Adelaide (Austràlia), amb dues ponències titulades "Trends in citrus postharvest disease control in Spain" i "Fungicide-free management of citrus postharvest diseases" en les quals va exposar els resultats de la investigació que es desenvolupa en l'IVIA.

El Dr. Palou és assessor del projecte "Australian Citrus Postharvest Science Program, CT15010" finançat per Horticulture Innovation Austràlia.

Imagen Dr Palou en Adelaida