Actualitat

Un pas important per al desenvolupament de mètodes ecològics de control: Descobrim importants aspectes sobre el paper dels depredadors *polífagos en el control del poll roig de Califòrnia.

La Unitat d'Entomologia del Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia acaba de publicar una investigació en el Journal of Animal Ecology, en la qual es demostra la importància que té el complex de depredadors polífags associats als cítrics en la regulació de diferents plagues clau del cultiu.

Els resultats de l'estudi plantegen un nou paradigma per al control del poll roig de Califòrnia. Segons aquest treball, el control biològic d'aquesta plaga es beneficiaria substancialment de l'acció conjunta de diverses espècies de depredadors polífags que no havien sigut estudiats fins hui i eren associats tradicionalment a altres plagues com els pugons. D'aquesta manera, el control d'aquest insecte podria sustentar-se en la gestió adequada de la microfauna autòctona en comptes de basar-se únicament en determinats enemics naturals especialistes, com està sent fins ara.

El treball, per tant, demostra el valor del control biològic de conservació en la nostra citricultura i fa èmfasi en l'enorme potencial de la biodiversitat dels nostres cultius per al control de plagues i la importància de la seua gestió adequada.

En aquesta investigació van participar el Dr. Juan Pedro Raúl *Bouvet, la Dra. Meritxell Pérez Hedo, el Prof. Alberto Urbaneja García i el Dr. César Monzó Ferrer.

Poden accedir al text complet de l'article en el nostre repositori institucional.