Actualitat

Nous recobriments comestibles antifúngics per a fruita fresca: un pas més en el desenvolupament d'alternatives als fungicides de síntesi en la postcollita.

El Centre de Tecnologia Postrecol·lecció (CTP) de l'IVIA té obertes diverses línies d'investigació que pretenen prolongar la vida útil de la fruita i millorar la seua conservació al llarg dels períodes d'emmagatzematge i consum. Una d'elles està relacionada amb el desenvolupament d'alternatives als fungicides de síntesi, i, dins d'aquesta, es fan treballs per al desenvolupament i aplicació de recobriments comestibles, en els quals el Centre és pioner a Espanya.

Els recobriments comestibles es poden dissenyar per a presentar una barrera a l'entrada de patògens i, al mateix temps, regular l'intercanvi gasós de la fruita, evitant la seua deshidratació i l'aparició de sabors i olors estranyes.

Els últims avanços d'aquests projectes s'han presentat en dos prestigiosos congressos internacionals: el V International Sympsium on Postharvest Pathology, celebrat en Lieja (Bèlgica), i la VI South East Europe Postharvest Conference, celebrada en Novi Sad (Sèrbia). En el primer d'ells, el Prof. Lluís Palou, coordinador del CTP de l'IVIA, va presentar la ponència "Antifungal edible coatings for postharvest preservation of fresh fruit" i en el segon va impartir la ponència principal, que va versar sobre diferents alternatives als fungicides convencionals, per al control de les malalties postcollita de la fruita d'os, de llavor i del raïm de taula.

Imagen congreso Lieja