Actualitat

Seminari cientificotècnic: Líquens: paradigma de simbiosis complexes. Colonitzadors d'hàbitats extrems que sucumbeixen enfront dels canvis ambientals

  • Ponent: Dra Eva Barreno (Dpt de Botànica i Geologia de la Universitat de València)
  • Data: Divendres 25 d'octubre de 2019. 13.00 h.
  • Lloc: Sala d'actes de l'IVIA
  • Resum:

Els líquens són organismes relativament desconeguts, malgrat estar presents en pràcticament tots els ecosistemes terrestres, des de les fredes regions polars fins als deserts més àrids. Els líquens són sistemes complexos que s'originen per associacions simbiòtiques mutualistes i cícliques que involucren a una sèrie d'organismes de molt diversa índole: almenys, un fong heterotròfic o micobionte, una o diverses espècies d'organismes autòtrofs fotosintètics (microalgues i o cianobactèries) o fotobiontes que exerceixen la funció de productors primaris, bacteris no fotosintètics i llevats.

L'èxit evolutiu dels holobiontes s'evidencia pel fet que fins ara es coneixen més de 19.000 espècies de líquens. La paradoxa és que els líquens són especialment sensibles a les alteracions ambientals, pel fet que obtenen la major part dels seus nutrients de l'aire. No obstant això, presenten una espectacular recuperació quan els contaminants desapareixen del medi, la qual cosa els converteix en excel·lents bio-indicadors que s'usen en el bio-monitoratge de la qualitat del medi ambient i permeten avaluar l'eficàcia de les mesures de mitigació.

En aquest seminari descobrirem els qui són aqueixos éssers fantàstics i què fan.