Actualitat

Mesa de debat: És possible implementar una política de Open Access real i sostenible en l'IVIA?

  • Moderador: Josep V. Castelló (Jefe de Equipo de Documentación y Biblioteca - IVIA)
  • Mesa de debat: Antonio Vicent (CPVB-IVIA), Lluís Palou (CTP-IVIA), Manuel Talón (CG-IVIA), Rodolfo Canet (CEDAS-IVIA), Ernesto Gómez (CITA-IVIA), Marisa Badenes (CCPV-IVIA), Jose Blasco (CA-IVIA)
  • Lloc: Sala d'Actes de l'IVIA
  • Data: Divendres 8 de novembre de 2019, 13:00 h.
  • Resum

Des de fa tres anys, en l'IVIA s'han promogut diferents iniciatives orientades a implantar una política de Open Access: creació d'un repositori, aprovació d'una Política Institucional d'Accés Obert, desenvolupament de procediments per a implementar-la, adhesió a la Declaració de Berlín, etc. No obstant això, aquestes iniciatives han produït un fruit escàs, i això ha portat al fet que la implementació de la política de OA es veja limitada per la capacitat i les possibilitats d'actuació de la Unitat de Documentació i Biblioteca.

L'objectiu d'esta sessió de debat és:

  1. Traure a la llum els problemes tècnics o reticències que estan limitant la nostra politica de OA per a tractar d'elaborar un pla estratègic de millora.
  2. Analitzar els canvis que s'albiren en el moviment Open Access -amb especial referència al Pla S- i valorar el seu possible impacte sobre editors, investigadors, organismes finançadors, documentalistes, repositoris, etc.

Imagen Open Access