Actualitat

L'IVIA debat sobre la implementació de la seua Política d'Accés Obert

La biblioteca de l'IVIA és un centre de documentació, especialitzat en temes agraris, que forma part de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat Valenciana (BEGV) i de la Xarxa de Biblioteques Universitàries (REBIUN).

Tradicionalment, la seua funció primordial ha sigut la de mantindre i facilitar l'accés a les seues col·leccions de llibres i revistes a través del seu catàleg però, des del sorgiment del moviment d'Accés Obert a la Ciència i la publicació de la Llei 14/2011 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, ha anat guanyant importància el seu paper com a encarregada de preservar i difondre les publicacions pròpies de l'IVIA.

Amb aquesta finalitat, a la fi de 2016 va impulsar el desenvolupament de ReDivia, un repositori institucional interoperable, dissenyat per a emmagatzemar totes les publicacions generades pel nostre centre, perquè puguen ser consultades de forma lliure i gratuïta en línia i perquè puguen ser localitzades per cercadors i recol·lectors. Simultàniament, el Consell Rector de l'IVIA va aprovar una Declaració Institucional d'Accés Obert i es va adherir a la Declaració de Berlín, una de les cartes fundacionals del moviment Open Access.

No obstant això, passats diversos anys des de l'arrencada d'aquestes iniciatives es fa necessari fer un balanç dels nostres assoliments i limitacions en aquest projecte amb la finalitat de dissenyar un pla estratègic de millora. A aquest efecte, divendres que ve plantejarem una taula pública de debat, en la qual participaran representants de tots els centres i departaments de l'IVIA, per a reflexionar col·lectivament sobre el grau d'implementació de la nostra Política d'Accés Obert i sobre tot allò que podem fer per a millorar-la i fer més accessibles els nostres coneixements a la societat.

La taula de debat es durà a terme en la Sala d'actes de l'IVIA el divendres 8 de novembre a les 13:00h i estarà conduïda i moderada per Josep V. Castelló, responsable de la Unitat de Documentació i Biblioteca de l'IVIA. En ella participarà la professora M.ª Luisa Badenes, els professors Ernesto Gómez, Rodolfo Canet, Manuel Talón i Jose Blasco, i el Dr. Antonio Vicent, tots ells representants o coordinadors dels diversos centres d'investigació de l'IVIA. Estan tots convidats

Imagen Open Access