Actualitat

Importants avanços per al control biològic del “Cotonet” i del Huanglongbing en una tesi doctoral dirigida per investigadors de l'IVIA

El Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia de l'IVIA, a través de la Unitat d'Entomologia, treballa en el desenvolupament de tècniques de control biològic per a frenar o mitigar plagues i malalties que afecten o amenacen als principals cultius de la Comunitat Valenciana.

Es prioritzen els mètodes de control biològic dels insectes Delottococcus aberiae i Tryoza eritreae; el primer causant del "Cotonet" i el segon transmissor del Huanglongbing o "Greening", malaltia bacteriana encara no present en la nostra citricultura però que, donada la seua gravetat, constitueix un objectiu prioritari.

Dirigida pels doctors Alejandro Tena i Alberto Urbaneja, la doctoranda Jésica Pérez Rodríguez va defensar la seua tesi doctoral titulada "Reducing the impact of the two invasive pests, Delottococcus aberiae (De Lotto) (Hemiptera: Pseudococcidae) and Trioza erytreae (Del Guercio) (Hemiptera: Triozidae), by strengthening sustainability and biological control in Mediterranean citrus" en la Universitat de València el passat 13 de març.

La tesi aporta noves dades per a reduir l'impacte i contindre, mitjançant tècniques de control biològic, la plaga del "Cotonet" i el Huanglongbing.

Poden accedir al text complet en el nostre repositori institucional ReDivia

 

Imagen tesis Jesica