Actualitat

L'IVIA continua treballant en la prevenció, com a estratègia fonamental per a fer front al Huanglongbing (HLB)

El Huanglongbing (HLB), o greening dels cítrics és una malaltia bacteriana, transmesa pels psílids Trioza erytreae i Diaphorina citri, que constitueix, actualment, la major amenaça per a la producció citrícola mundial. La detecció de Trioza erytreae a Galícia i Portugal ha posat en alerta al sector citrícola espanyol.

En l'actualitat, diversos projectes d'investigació, en els quals participa l'IVIA, estan estudiant com minimitzar l'impacte del HLB i millorar la gestió de les poblacions dels seus vectors. No obstant això, en el cas particular de la citricultura mediterrània, la prevenció i la contenció continuen sent les eines prioritàries per a evitar la dispersió de Tryoza erytreae i l'entrada de Diaphorina citri.

El Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia de l'IVIA treballa actualment en set línies de prevenció:

  1. Millora dels mètodes de detecció del HLB
  2. Elaboració de mapes de risc, tant del HLB com dels seus vectors
  3. Estudis genètics de les poblacions de vectors
  4. Risc del moviment de fruita entre zones
  5. Mètodes físics d'exclusió
  6. Control biològic preventiu
  7. Control biològic clàssic

En l'últim número publicat de la revista Vida Rural donem a conéixer els primers resultats del treball que estem desenvolupant, en aquest sentit, amb el finançament del Ministeri d'Economia i Competitivitat d'Espanya (INIA E-RTA RTA2015-00005-C06), el programa d'Investigació i Innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea (No. 727459 "Insect-born prokaryote-associated diseases in tropical and subtropical perennial crops "- TROPICSAFE) i l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) (IVIA-51902 i IVIA-51916). Poden accedir a un resum del nostre treball en https://bit.ly/2SLBJA4 i al text complet, en https://bit.ly/2SMASPn

 

Imagen noticia HLB