Actualitat

L'IVIA participa en una Xarxa d'investigació per a aprofundir en el coneixement de les interaccions planta-fitòfag

Un dels majors problemes als quals s'enfronta el sector agrari és la caiguda de la productivitat causada per les plagues i malalties de les plantes. Actualment s'estima que aquesta causa origina la pèrdua del 25% de les collites, i podrien arribar a ser molt majors si no es redueix la contaminació ambiental i aconseguim frenar el canvi climàtic.

D'uns anys a aquesta part, la implementació de la directiva europea 2009/128/EC d'ús sostenible de productes fitosanitaris ha fomentat l'abordatge d'aquests problemes mitjançant estratègies de Gestió Integrada de Plagues i Malalties, enfront del tradicional ús de sistemes de control químic. En coherència amb aquesta línia d'actuació, i amb el propòsit d'aprofundir en el coneixement de la interacció planta-fitòfag, s'ha creat la Xarxa "Aprenent de la naturalesa: interaccions multitròfiques per a la protecció de cultius i boscos". Els seus objectius principals són, d'una banda, ampliar el coneixement de les interaccions multitròfiques entre hostes, paràsits, enemics naturals, microorganismes beneficiosos i patògens i, per una altra, analitzar la influència dels factors ambientals -especialment la sequera – i el microbioma del sòl en aquestes interaccions, amb la finalitat de millorar la seua gestió i control.

Aquesta Xarxa d'Investigació (Ref. RED2018-102407-T) serà finançada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats durant el període 2020-21, està coordinada per la Dra. Isabel Díaz, de la Universitat Politècnica de Madrid, i està integrada per grups d'investigació de cinc universitats públiques espanyoles, cinc centres d'investigació del CSIC, i l'IVIA, representat pel Prof. Alberto Urbaneja, coordinador del nostre Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia.

 

Imagen noticia Red