Actualitat

L'IVIA col·labora a través del Grup GOCITRUS en un projecte d'identificació i millora de la gestió de varietats de cítrics

El mercat citrícola està sotmés a contínues fluctuacions, que requereixen del sector un esforç per adaptar la producció i les varietats a les condicions de la demanda.

Com a resposta a aquestes necessitats, en 2018 es va constituir el Grup Operatiu GOCITRUS, amb l'objectiu de formar un grup d'experts per a treballar en la identificació i elecció adequada de varietats de cítrics com a base per a una correcta gestió i planificació varietal i de producció.

Els dos objectius operatius principals del Grup són:

  1. Generar un sistema d'identificació recolzat en la base de dades genòmiques Citruseq, per al qual es generalitzarà l'experiència d'autenticació obtinguda fins hui a la resta de varietats i s'estudiarà la possibilitat d'establir un servei d'identificació varietal recolzat en aquesta base de dades genòmiques.
  2. Ajudar a la presa de decisions del sector productor en l'elecció varietal, considerant les seues característiques particulars de cultiu i adaptació a cada zona, per a això es crearà una APP que incloga la màxima informació existent relativa a les varietats i portaempelts actuals.

Encara que les activitats del grup s'han vist afectades per la crisi sanitària que travessem, la presa de mostres i extracció d'ADN ha pogut dur-se a terme i durant aquest estiu pretén abordar-se la seua seqüenciació. D'altra banda, el grup continua treballant en la creació d'una APP d'ajuda a la presa de decisions, a través de l'enviament de fitxes amb informació detallada sobre les diferents varietats i portaempelts.

El grup GOCITRUS està integrat per 8 entitats espanyoles, entre la qual es troba l'IVIA, i el seu àmbit d'actuació involucra directament a 8 províncies espanyoles. Féu clic sobre la imatge per a accedir al Newsletter

 

Imagen Gocitrus