Actualitat

Investigadors de l'IVIA editen un número especial sobre control biològic en cítrics en la prestigiosa revista Biological Control

El cultiu dels cítrics, a nivell entomològic, es caracteritza per una gran presència de fitòfags, però també dels seus enemics naturals. Des de la reeixida introducció de Rodolia cardinals a Califòrnia a la fi del s. XIX, per al control de Icyerya purchasi, s'han desenvolupat nombrosos programes de control biològic clàssic, que han tractat de combatre l'excés d'insectes perjudicials, mitjançant la importació d'enemics naturals exòtics que, en interacció amb els nadius, limiten la proliferació dels primers i la seua conversió en plagues.

No obstant això, el desenvolupament d'aquesta mena de programes s'ha vist alterat en els últims anys, per diversos factors. D'una banda, l'amenaça del huanglongbing (HLB) obliga, actualment, a realitzar nombrosos tractaments d'ampli espectre que alteren l'equilibri de les poblacions d'insectes. D'altra banda, l'increment del comerç internacional afavoreix la difusió i propagació de plagues i malalties exòtiques, mentre el marc legal existent dificulta i limita la introducció d'enemics naturals. En aquest context, importants regions citrícoles afronten un futur ple d'incertesa.

Aquesta complexa problemàtica serà la protagonista del número especial que la prestigiosa revista internacional Biological Control dedicarà als avanços més recents en el control biològic de cítrics. Aquesta important publicació serà coordinada pels Drs. Alberto Urbaneja i Alejandro Tena, del Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia de l'IVIA, juntament amb els Drs Aurelio Ciancio, Samir Droby, Mark Hoddle i Jia Liu, tots ells grans especialistes en la matèria.

El termini per a la presentació d'articles es va obrir el passat 3 de juliol i finalitza el 30 de novembre.

Més informació en https://www.journals.elsevier.com/biological-control/call-for-papers/recent-advances-of-biological-control-of-citrus-pests

Imagen Tamarixia Drii