Actualitat

Descobrim efectes indesitjats de determinats insecticides sobre els insectes beneficiosos

El nostre article ha sigut publicat en la revista científica Environmental Pollution

La gestió integrada de plagues (GIP) es basa en l'aplicació racional d'una combinació de mesures agronòmiques, biològiques i biotecnològiques que redueixen al mínim l'ús de pesticides. En aquells casos en els quals les plagues sobrepassen els llindars de tractaments i siga necessari utilitzar pesticides, és necessari que aquests siguen efectius i respectuosos amb els agents de control biològic. L'estudi dels efectes secundaris dels pesticides és, per tant, un dels principals pilars de la GIP, especialment en cultius com els cítrics on la gran majoria de plagues està regulada pels agents de control biològic.

El nostre treball mostra que la pimetrozina i la flonicamida, recomanades en alguns programes de GIP, poden aconseguir i afectar negativament els agents de control biològic quan aquests s'alimenten de melassa. L'estudi, dirigit pels Drs. Tena i Urbaneja, del Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia), s'acaba de publicar en la revista "Environmental Pollution" i és fruit de la col·laboració entre l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), la Universitat de València (UV), el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de Wageningen (Països Baixos).

La pimetrozina i la flonicamida són insecticides sistèmics que s'utilitzen generalment per al control de pugons, no obstant això, no afecten les cotxinilles que poden excretar melassa contaminada amb aquests insecticides. En condicions controlades, la melassa contaminada per pimetrozina i flonicamida va augmentar la mortalitat del sírfid Sphaerophoria rueppellii entre un 20 i un 50%, respectivament. No obstant això, aquestes melasses van resultar innòcues per al parasitoide Anagyrus vladimiri (abans conegut com Anagyrus pseudococci), que és un dels principals agents de control biològic del pseudocòccid Planococcus citri.

Aquest estudi demostra la necessitat de continuar investigant en els efectes negatius dels insecticides sobre la fauna útil. Es pot accedir al contingut del mateix en ReDivia, el repositori institucional de l'IVIA. 

El sírfid Sphaerophoria rueppellii alimentant-se de melassa de la mosca

blanca Aleurothixus floccosus (Foto d'Ángel Plata)

 

Resum gràfic de l'articule publicat. La pimetrozina i la flonicamida són excretades a través

de la melassa d'alguns hemípters i incrementen la mortalitat de sírfids que s'alimenten

de la melassa.