Actualitat

Investigadors de l'IVIA demostren que l'empelt millora el rendiment i la qualitat nutricional de varietats locals de pimentó

La conservació, diversificació i millora d'hortalisses és una de les línies de treball de l'IVIA. En aquest context, investigadors del Centre de Citricultura i Producció Vegetal  han dut a terme un estudi per a avaluar l'efecte de l'empelt en la producció, les característiques físic-químiques i la qualitat nutricional de tres varietats locals de pimentó.

L'estudi es va centrar en la caracterització de la productivitat i la qualitat del fruit de tres varietats locals típiques de pimentó dolç de València. Les varietats autòctones utilitzades van ser "Cuerno", "Sueca" i "Valencia", representatives de la morfologia del pimentó a la regió mediterrània. Es va utilitzar com a portaempelt, "NIBER®"  l'obtenció del qual és de l'IVIA al costat de la UPV. A més, es van mostrejar dues etapes de maduració dels fruits: verd i roig.

Per a determinar la qualitat de la fruita, no sols es van analitzar les característiques físic-químiques (matèria seca, acidesa valorable, color i volatilitat), sinó també els aspectes nutricionals i nutracèutics (fenols, vitamina C, pigments i capacitat antioxidant), així com els volàtils cada vegada més valorats pels consumidors.

Els resultats mostren que l'empelt va millorar el rendiment i la qualitat comercial i no va influir negativament en les característiques físic-químiques i nutricionals de la fruita. L'estudi proporciona també informació útil sobre l'efecte de l'empelt en els compostos bioactius i la capacitat antioxidant. Encara que la variació d'aquestes característiques està més estretament relacionada amb l'etapa de maduresa i el genotip, l'empelt va millorar el contingut de licopé tant en el fruit roig com en el verd.  A més, aquest treball presenta un enfocament útil que podria servir per a caracteritzar l'efecte de l'empelt en el metabolisme de la planta i incrementar la producció de les varietats tradicionals.

Aquest estudi, publicat en la revista Antioxidants, ha sigut dut a terme per Yaiza Gara i la Dra Ángeles Calatayud (Centre de Citricultura i Producció Vegetal de l'IVIA) en col·laboració amb investigadors del departament de Producció Vegetal de la UPV i investigadors de la Universitat de Pisa (Itàlia). 

Poden accedir al text complet en ReDivia, el repositori institucional de l'IVIA.