Actualitat

Seminari cientificotècnic: L'acidificació intracel·lular inhibeix el creixement vegetal per activar NADPH oxidases

  • Ponent: Dr. Ramón Serrano (Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (UPV-CSIC)
  • Data: divendres 30 d'octubre de 2020. 13.00 h.
  • Lloc: Sala d'actes de l'IVIA i Canal GVA (http://canal.gva.es)
  • Resum:

L'acidificació intracel·lular inhibeix el creixement vegetal i ocorre en sòls àcids i com a conseqüència d'altres estressos.

Un mutant d'Arabidopsis que sobre-expressa la subtilisina SBT4.13 (sbt4.13-1D) i el doble mutant rboh D/F deficient en dues NADPH oxidases majoritàries són tots dos tolerants a acidificació intracel·lular provocada per àcids orgànics. Aquests àcids indueixen producció de ROS en Arabidopsis control però molt menys en els mutants sbt4.13-1D i rboh D/F .

Imagen seminario Ramón Serrano