Actualitat

Revaloració de la pinyolada generada en l'extracció de l'oli d'oliva per a alimentació del bestiar boví extensiu: un exemple pràctic d'economia circular a la Comunitat Valenciana

Les almàsseres de les comarques de L'Alt i Baix Maestrat en l'obtenció de l'oli d'oliva generen anualment unes 10 mil tones. La pinyolada, la resta de l'oliva que queda després d'extraure el seu oli, s'han destinat tradicionalment a les oruxeres, indústria especialitzada en l'obtenció d'oli de pinyolada. No obstant això, en els últims anys la demanda de pinyolada per part d'aquesta indústria s'ha reduït considerablement, especialment en l'últim any amb el tancament d'algunes oruxeres. Això representa un gran desafiament per a aquestes comarques, ja que durant la campanya de l'oli d'oliva les almàsseres necessiten donar-li eixida diàriament a la pinyolada produïda per a poder funcionar a ple rendiment i processar la quantitat d'oliva necessària.

En aquest context, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana ha finançat el projecte de cooperació "Gestió i aprofitament de la pinyolada en alimentació del bestiar boví extensiu a les comarques de L'Alt i Baix Maestrat i Els Ports", en el qual la Universitat Politècnica de València (UPV), l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), la Universitat Cardenal Herrera CEU (UCH-CEU) i la Cooperativa Agrícola Sant Marcos de Xert, en representació de les almàsseres de la zona i en col·laboració amb la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana (FECOAV), estan estudiant la revaloració d'aquestes pinyolades per a ser destinades a l'alimentació del bestiar boví extensiu d'aquestes comarques.

El projecte està sent dut a terme en un marc pràctic d'economia circular. La pinyolada te un alt potencial nutritiu per a la cabanya bovina de la zona i, a més, la campanya de l'oli coincideix amb l'època de l'any de menors pastures, on el bestiar boví s'estabula i requereix una aportació addicional d'aliment en pesebre. Per tot això, l'ús de la pinyolada en explotacions de boví podria ser d'alt interés per a la sostenibilitat d'aquestes comarques.

En el projecte, ja en marxa, s'estan identificant les barreres tecnicoeconòmic-socials que limiten actualment un major ús de la pinyolada en l'alimentació d'aquests animals, per a tractar de trencar aquestes barreres i trobar una solució global a la seua gestió. A més, s'està duent a terme una caracterització nutricional de les pinyolades d'aquestes comarques i avaluant el seu grau d'aprofitament in vitro. Addicionalment, com a part del projecte, s'estan desenvolupant alternatives de gestió i conservació de les pinyolades per a millorar l'interés del producte per part dels ramaders. Finalment, per a demostrar el valor afegit de la inclusió d'aquests *alperujos en bestiar boví de carn extensiu, s'està realitzant una prova pilot demostrativa en l'explotació de boví extensiu Masia de Candeales (Morella), en la qual es pretén demostrar que la utilització de pinyolada en l'alimentació del bestiar boví és una opció tècnicament viable i econòmicament rendible per als ramaders de la zona.

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries participa en el Projecte a través de la seua línia d'Alimentació Animal del Centre d'Investigació i Tecnologia Animal (CITA), liderada per la investigadora Alba Cerisuelo. El grup d'investigació en Alimentació Animal del CITA s'encarregarà d'investigar el grau d'aprofitament en remugants de les diferents pinyolades utilitzades en l'estudi mitjançant tècniques de digestió in vitro. Conéixer en quina mesura els animals poden aprofitar els nutrients d'un aliment és essencial per a poder considerar-lo un ingredient potencial i poder formular racions equilibrades. Aquests assajos proporcionaran informació rellevant sobre la qualitat nutricional de les pinyolades i contribuiran a optimitzar el seu ús en la ramaderia de la zona, com a exemple clar d'economia circular a la Comunitat Valenciana.