Actualitat

Instruccions per a la realitzación de la prova de la convocatòria 1/2020

Els dies 21, 22 i 23 de desembre tindran lloc les proves escrites pertanyents al procés de selecció de la convocatòria de borses d'ocupació temporal específiques per al nomenament de personal funcionari interí en llocs de treball adscrits als cossos A1-31-01, A1-32-01 i A2-14-01.

En el nostre portal ja estan publicades les llistes d'assignació d'alumnes per aules. En total, l'IVIA ha habilitat per a l'esdeveniment cinc sales. El personal organitzador serà l'encarregat d'indicar i acompanyar als participants a l'aula indicada.

De la mateixa manera, també està disponible el pla de contingència i continuïtat del treball durant la COVID-19 amb totes les mesures adequades per a garantir la seguretat dels treballadors i participants. Les mesures són d'obligada lectura, comprensió i compliment per a tots els assistents a la prova. L'incompliment d'alguna de les normes establides que puga ocasionar un perill per a la salut pública suposarà l'expulsió de la prova.

Consulta tota la informació de la convocatòria 1/2020.