Actualitat

El Consell de Cooperació Bibliotecària crea un nou portal per a donar visibilitat a Biblioteques Especialitzades com la de l'IVIA

La Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Especialitzades ha presentat el seu nou Portal.

La Comissió es va constituir al març de 2008 amb tres objectius fonamentals en l'horitzó: l'elaboració d'un informe diagnòstic de la situació de les biblioteques especialitzades en cadascuna de les Comunitats Autònomes, l'elaboració de propostes de millora i l'impuls de la cooperació entre els diferents tipus de biblioteques especialitzades.

En 2019 aquesta Comissió Tècnica va presentar un ‘Pla de visibilitat per a les biblioteques especialitzades'. Una de les mesures que figurava en el pla era la creació d'aquesta pàgina web específica, creada per a centralitzar tota la informació relativa a aquesta mena de biblioteques. El nou portal ofereix informació detallada sobre què són les biblioteques especialitzades, tipologia de fons que ens ofereixen, una recopilació de catàlegs col·lectius temàtics, una llista de xarxes de biblioteques especialitzades, una selecció d'experiències innovadores, notícies d'actualitat i un repositori de documentació i recursos sobre les biblioteques especialitzades.

Aquesta ambiciosa iniciativa suposa una excel·lent notícia tant per a la Biblioteca de l'IVIA com per a la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat Valenciana de la qual formem part.