Visualització de contingut web

Convocatòries d'ocupació per a personal no investigador

CONVOCATÒRIA 1/2017 DE PROCEDIMENT ABREVIAT DE PROVISIÓ TEMPORAL DE LLOCS DE FUNCIONARIS INTERINS SUBJECTES A EXECUCIÓ DE PROGRAMES ADSCRITS A L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (GRUPS A1 I A2)

 

Bases convocatòria i annexos

 

Tribunals

 

Documents convocatòria grup A1

      Annex Grup A1 (13 de setembre de 2017)

      Annex definitiu Grup A1 (5 d'octubre de 2017)

 

Documents convocatòria grup A2

      Annex Grup A2 (5 d'octubre de 2017)

      Annex definitiu Grup A2 (24 d'octubre de 2017)

      Annex (8 de gener de 2018)