Convocatòries personal temporal

Convocatòria 1/2018 per a personal temporal vinculat a projectes d'investigació

Convocatòria 1/2018 per a la provisió de 4 llocs temporals de Tècnic/a Superior de laboratori per a la investigació en biologia molecular aplicada a...

Convocatòria 2/2018 per a personal temporal vinculat a projectes d'investigació

Convocatòria 2/2018 per a la provisió de 1 lloc temporal de Tècnic/a Superior Assistent d´investigació producció  agrària, vinculat a projectes...

Convocatòria 3/2018 per a personal temporal vinculat a projectes d'investigació

Convocatòria 3/2018 per a la provisió de 2 llocs temporals de Tècnic/a Superior de Laboratori per a la investigació en biologia molecular aplicada a...

Convocatòria 4/2018 per a personal temporal vinculat a projectes d'investigació

Convocatòria 4/2018 per a la provisió de 1 lloc temporal de Tècnic/a Superior Assistent en investigació en tecnologies de reg, vinculat a projectes...

Convocatòria 5/2018 per a personal temporal vinculat a projectes d'investigació

Convocatòria 5/2018 per a la provisió de 2 llocs temporals de Tècnic/a Superior de laboratori per a l`investigació en entomologia aplicada, vinculats...

Convocatòria 6/2018 per a personal temporal vinculat a projectes d'investigació

Convocatòria 6/2018 per a la provisió de 1 lloc temporal de Tècnic/a Superior Assistent d´investigació en enginyeria aplicada a la agricultura,...

Convocatòria 7/2018 per a personal temporal vinculat a projectes d'investigació

Convocatòria 7/2018 per a la provisió de 2 llocs temporals de Tècnic/a Superior Assistent d´investigació en agricultura de precisió, vinculats a...

Convocatòria 8/2018 per a personal temporal vinculat a projectes d'investigació

Convocatòria 8/2018 per a la provisió de 2 llocs temporals de Tècnic/a Superior de Laboratori per a la investigació en virologia aplicada, vinculats a...

Convocatòria 9/2018 per a personal temporal vinculat a projectes d'investigació

Convocatòria 9/2018 per a la provisió de 1 lloc temporal de Tècnic/a Superior en investigació en bioestadística, vinculat a projectes d´investigació. ...

Convocatòria 10/2018 per a personal temporal vinculat a projectes d'investigació

Convocatòria 10/2018 per a la provisió d'1 lloc temporal de Tècnic/a Superior assistent en investigació en tecnologies de reg vinculat a projectes...