DESTAQUEM

Reunió del Consell Rector de l'IVIA

Reunió del Consell Rector de l'IVIA

El passat dimarts dia 16 es va reunir el Consell Rector de l'IVIA en sessió ordinària. El primer dels assumptes a tractar va consistir en la presentació de la proposta de Pla Estratègic de l'IVIA per al període 2019-2022. En este sentit es va explicar de forma detallada tot el procés participatiu de diagnòstic de l'Institut, de reflexió estratègica i de formulació del pla fins arribar al document executiu amb la relació d'objectius i plans d'actuació. Una volta s'aprove pel Consell Rector en una pròxima sessió, es farà una sessió de presentació a tot el personal de l'Institut.

En segon lloc es va aprovar un reajustament de la dotació econòmica de diversos projectes d'investigació que es financen amb càrrec als fons propis de l'Institut. Així mateix, es va donar llum verda a 17 noves beques per a la realització de pràctiques professionals a l'IVIA, la convocatòria de les quals està previst que tinga lloc al llarg del proper trimestre i a la qual se li acumularan aquelles altres beques que han quedat desertes en la convocatòria que s'acaba de resoldre.

Com és habitual es va donar compte també de la relació de contractes de prestació de serveis d'investigació susbscrits per l'Institut durant el primer trimestre així com dels convenis autoritzats amb la Conselleria d'Economia i Model Econòmic per al recolzament de les activitats del banc de patents i amb la Universitat Jaume I. Al seu torn, l'equip de direcció va presentar l'informe sobre les activitats ordinàries de l'Institut durant els darrers mesos.

Per últim, es va aprovar el protocol d'accés als recursos fitogenètics dels diversos bancs de germoplasma de què disposa l'IVIA. Este protocol té per objectiu regular la conservació dels recursos genètics amb la finalitat d'evitar l'erosió i pèrdua de variabilitat genètica, caracteritzar les accessions, així com regular l'accés al material vegetal dipositat en aquest amb finalitats d'investigació a la comunitat científica, per a la millora genètica i generació de noves varietats d'utilitat pública.

 


 


Convocatòries de borses d'ocupació (Actualitzat 17-04-2019)

Convocatòries de borses d'ocupació (Actualitzat 17-04-2019)

L'IVIA convoca diverses bosses d'ocupació per a la contractació temporal de personal laboral vinculat al desenvolupament de projectes.

Més informació ací

Imagen DOGV