Editor de continguts

Seminario cientificotecnic: Abordatges genòmics per a accelerar la millora de l'albercoquer

Seminario cientificotecnic: Abordatges genòmics per a accelerar la millora de l'albercoquer

  • Ponent: Dra. Elena Zuriaga (Centre de Citricultura i Producció Vegetal - IVIA)
  • Lloc: Saló d'Actes de l'IVIA
  • Data: Divendres, 14 de juny de 2019. 13:00 h.
  • Resum:

Els avanços en genòmica i bioinformàtica estan permetent transformar la millora genètica, des de la base de la millora ‘clàssica' centrada en el fenotipat cap a una millora ‘informada sobre ADN'. Això és d'especial interés en el cas de les espècies fruiteres, que presenten llargs períodes juvenils i alts requeriments d'espai entre altres característiques.

En aquest seminari s'explicaran els abordatges emprats per a la identificació de gens que regulen dos dels caràcters de major interés agronòmic en la millora d'albercoc, com a resistència a Sharka i autocompatibilitat. Aquests treballs han permés generar coneixement i eines útils per als programes de millora, com la selecció assistida per marcadors moleculars, que permet obtindre nous cultivares que responguen a les necessitats del sector de forma més eficient.

Imagen seminario Elena Zuriaga