Editor de continguts

Seminario cientificotècnic: Conexions de la ruta fosforilativa de biosíntesi de serina amb l'asimilació de sofre en Arabidopsis

Seminario cientificotècnic: Conexions de la ruta fosforilativa de biosíntesi de serina amb l'asimilació de sofre en Arabidopsis

  • Ponent: Dr. Roc Ros (Dept. Biologia Vegetal, Facultat de Farmàcia, Universitat de València)
  • Lloc: Saló d'Actes de l'IVIA
  • Data: 14 de desembre de 2018. 13:00 h.
  • Resum:

En plantes existeixen diverses rutes de biosíntesi de serina, una d'elles dita ruta fosforilativa. Hem demostrat que aquesta ruta és essencial per al desenvolupament de l'embrió, del gametòfit masculí i de l'arrel primària. Aquesta ruta està connectada amb l'assimilació de sulfat proporcionant el substrat O-acetil-serina a cèl·lules heterotròfiques que no reben serina per altres rutes.

Imagen seminario Roc Ros