Editor de continguts

Seminari científicotècnic: El “vegetarianisme” en Nesidiocoris tenuis. Explorant la segua fitofàgia per mitjà d'isolínies

Seminari científicotècnic: El “vegetarianisme” en Nesidiocoris tenuis. Explorant la segua fitofàgia per mitjà d'isolínies

  • Ponent: Milena Chinchilla (Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia-IVIA)
  • Lloc: Saló d'Actes de l'IVIA
  • Data: Divendres 17 de maig de 2019. 13:00 h.
  • Resum:

L'ús de depredadors zoofitòfags s'ha incrementat en els sistemes agrícoles per al control de plagues per la seua habilitat per a persistir en els cultius tot i que els nivells de presa siguen baixos. És el cas d'espècies com Nesidiocoris tenuis, àmpliament utilitzat en plantacions de tomaca de la conca mediterrània. No obstant això, el mal que pot ocasionar en la planta sota certes condicions ha motivat l'interés per explorar la seua variació genètica amb la intenció de futurs plans de millorament genètic.

Imagen seminario Milena Chinchilla