Editor de continguts

Seminari cientificotècnic: La gemma dorment. Factors que controlen l'eixida de latència en la bresquillera.

Seminari cientificotècnic: La gemma dorment. Factors que controlen l'eixida de latència en la bresquillera.

  • Ponent: Alba Lloret (Dep. Citricultura i Producció Vegetal – IVIA)
  • Lloc: Saló d'actes de l'IVIA
  • Data: Divendres 21 de juny de 2019. 13:00 h.
  • Resum:

La majoria dels arbres fruiters durant els mesos freds d'hivern detenen el seu creixement i formen gemmes per a protegir els meristems vegetatius i florals de les condicions climàtiques adverses en un procés conegut com a latència.

Encara que l'arbre es trobe visualment parat, dins de les gemmes tenen lloc diferents processos a nivell molecular.

En aquest treball presentarem la funció de tres gens expressats diferencialment durant la latència de la bresquillera i que estan relacionats tant amb la regulació d'aquest mateix procés com amb la resistència a diferents tipus d'estrés abiòtic.

Imagen seminario Alba Lloret