Seminaris científics

Els seminaris o trobades entre investigadors tenen la finalitat de difondre i discutir sobre coneixements acadèmics o tècnics relacionats amb una disciplina o matèria determinada. Estos esdeveniments han de formar part de la vida diària de qualsevol institució dedicada a realitzar labors cientificotècniques, com és el cas de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA).

Amb la celebració de seminaris s'aconseguixen diversos objectius. En primer lloc, els seminaris ens permeten conéixer de primera mà els estudis que s'estan duent a terme en altres laboratoris amb interessos d'investigació afins als nostres. En segon lloc, ens oferixen la possibilitat d'adquirir coneixements que podrien ser rellevants per a les nostres investigacions. Finalment, els seminaris ens permeten també interactuar directament amb altres investigadors i, en el cas que la seua temàtica ens siga llunyana, ens permeten incrementar els nostres coneixements generals sense invertir molt esforç a aconseguir-ho. I no menys important és conéixer i valorar el treball dels nostres col·legues i, també, reforçar el nostre sentit de pertinença a una organització al servici de l'interés general.

Cartell primavera 2019Enllaçant amb la idea anterior, l'assistència als seminaris hauria de ser un compromís ineludible de tots els investigadors i estudiants que formen part de qualsevol institució científica. Una comunitat científica amb una formació àmplia, multidisciplinària, global, és segur que té més possibilitats d'innovar i d'aconseguir avanços significatius per a la societat a què servix.

Hi ha una altra idea associada a la participació en els cicles de seminaris que és interessant destacar. Entre les tasques de formació com a investigadors dels estudiants de doctorat, l'exposició i discussió pública dels resultats del seu treball ha d'ocupar un lloc predominant. Esta mateixa lògica també pot aplicar-se als jóvens investigadors postdoctorals. Encara que la seua experiència en les labors d'investigació és major que la dels estudiants de doctorat i està, a més, acreditada per la defensa pública del seu treball de tesi doctoral, la seua formació com a investigadors no acaba ací i han de continuar guanyant experiència a millorar la comunicació del seu treball, una tasca clau per a la seua labor d'investigació. Tant els estudiants de doctorat com els jóvens postdoctorals han d'esforçar-se a exposar els seus resultats amb brevetat i exactitud i també han d'aprendre a discutir-los en funció de les seues idees i de la literatura existent sobre el tema. Per tant, els seminaris són una tribuna excel·lent perquè este col·lectiu s'exercite i adquirisca les habilitats de comunicació imprescindibles per a actuar com a investigadors.

 

 

Lloc: Saló de l'Actes de l'IVIA. Carretera CV-315, Km 10,7 (Antiga Carretera Moncada-Nàquera, Km. 4,5) 46113 Moncada (València).

 

Periodicitat: Setmanal (Calendari subjecte a variacions de què s'informarà en la pàgina web de l'IVIA)

 

Dia i hora: Divendres, 13:00 h

 

Més informació: tadeo_fra@gva.es


 


 


 


 


 


 

pròxims seminaris

Seminario científico-técnico: El problema de la proteína en Europa ¿Es el cultivo de Camelina sativa la solución?

El cultivo de Camelina sativa se plantea como una posible fuente proteica más sostenible que la soja en alimentación animal. Los subproductos de la camelina (harina y torta de camelina) contienen entre un 30 y un 40% de proteína y podrían utilizarse como fuentes de proteína y aminoácidos en piensos de porcino y aves. Además, la torta podría enriquecer los productos animales en ácidos grasos omega-3. Sin embargo, previamente es necesario estudiar la viabilidad del cultivo, su valor nutricional y las consecuencias sobre la productividad de los animales, para considerarlos una alternativa real al problema de la proteína en Europa. Los estudios realizados en el CITA hasta el momento indican que estos subproductos pueden resultar prometedores en porcino, aunque muy variables en aves.

Seminario extraordinario: ¿Qué hace un bibliotecario como yo en un sitio como éste?

El seminario hará un recorrido por la historia reciente de la Unidad de Documentación y Biblioteca del IVIA mostrando su amplia (y muchas veces desconocida) carta de servicios, analizando el declinar de algunos de ellos, presentando los nuevos y reflexionando sobre el papel que puede desempeñar nuestra Unidad como herramienta de apoyo al trabajo investigador en el presente y en el futuro.

S'estan mostrant els 2 resultats.

Visualització de contingut web

Seminaris anteriors